باروری ابرها
ابرها در آذربایجان شرقی و غربی بارور می شوند ۰۷ دی ۱۳۹۴

ابرها در آذربایجان شرقی و غربی بارور می شوند

این طرح در استانهای کرمانشاه، اصفهان، چهار محال بختیاری، آذربایجان شرقی و غربی اجرا می شود.