بازار چرم تبریز
بازار چرم تبریز از حریق جان سالم به ‌در برد ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

بازار چرم تبریز از حریق جان سالم به ‌در برد

آتش‌سوزی صبح امروز در بازار چرم تبریز پس از ۳ ساعت بطور کامل مهار شد.