بازار کبود
انتقاد شدید فرماندار تبریز از وضعیت اسفناک اطراف فیروزه جهان اسلام ۲۰ مهر ۱۳۹۶

انتقاد شدید فرماندار تبریز از وضعیت اسفناک اطراف فیروزه جهان اسلام

فرماندار تبریز با ابراز تاسف از تسامح پیمانکار و شرکت مجری این مجتمع ها دستور داد هرچه سریع تر وضعیت اسفناک بازار کبود در آستانه ی رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ تمام ایرادات آن برطرف گردد.