بازار کفاشان تبریز
آتش‌سوزی در بازار کفاشان تبریز مهار شد ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز:

آتش‌سوزی در بازار کفاشان تبریز مهار شد

آتش سوزی در بازار کفاشان تبریز، به سرعت اطفاء حریق شد.