بازداشت ۱۵۰نفر
بازداشت ۱۵۰ نفر در هتل شهریار تبریز به اتهام روزه خواری ۰۱ تیر ۱۳۹۴

بازداشت ۱۵۰ نفر در هتل شهریار تبریز به اتهام روزه خواری

عصر تبریز/نصرنیوز: عصر روز دوشنبه حدود ۱۵۰ نفر آقا و خانم که با حضور در کافی شاپ هتل شهریار تبریز سفارش غذا داده بودند، بازداشت شدند. این افراد که گویا به طور دسته جمعی وارد هتل شده و سفارش غذا داده بودند، مسافر نیستند. به دنبال این واقعه، پلیس تبریز با حضور در محل هتل […]