بازدید رئیس جمهور آذربایجان از غرفه آذربایجان شرقی
برقراری مجدد پروازهای مستقیم بین تبریز و باکو/ قول مساعد جمهوری آذربایجان برای لغو روادید ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

برقراری مجدد پروازهای مستقیم بین تبریز و باکو/ قول مساعد جمهوری آذربایجان برای لغو روادید

براساس رایزنی‌های صورت گرفته جمهوری آذربایجان برای برقراری مجدد پروازهای مستقیم بین تبریز و باکو و لغو روادید قول مساعد داده است.