بازرسان انتخابات
طرفداران کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند/ لزوم پرهیز از ایجاد فضای تخریب ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرفداران کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند/ لزوم پرهیز از ایجاد فضای تخریب

رئیس هیأت بازرسی انتخابات آذربایجان‌‌شرقی گفت: بازرسان انتخابات همچون مرحله اول در مرحله دوم انتخابات مجلس نیز وضعیت شعب اخذ رأی را به دقت رصد کرده و تخلفات را به هیأت بازرسی گزارش می‌کنند.