بازگشت به زندگی
کارگر جوان ۲۰ دقیقه پس از مرگ به زندگی بازگشت ۲۶ تیر ۱۳۹۶

کارگر جوان ۲۰ دقیقه پس از مرگ به زندگی بازگشت

کارگر ۳۵ ساله ی ملکانی که پیش از ظهر روز یکشنبه در هنگام کار بر اثر برق گرفتگی ناشی از بتونر دچار ایست قلبی شده بود، با تلاش تیم احیاء بیمارستان فارابی این شهرستان باردیگر به زندگی برگشت.