بازیگر نقش یوسف
۱۷ خرداد ۱۳۹۵

بازیگرنقش کودکی یوسف پیامبر بعد از چندین سال +عکس

تصویری از حسین جعفری بازیگر نقش کودکی حضرت یوسف در بزرگسالی را می بینید.