باغ تاریخی بنکداریان
عبور لودرها از روی جنازه درختان ۲۰۰ساله/ این خیابان مصوبه ندارد ۲۱ مهر ۱۳۹۴

عبور لودرها از روی جنازه درختان ۲۰۰ساله/ این خیابان مصوبه ندارد

عصر تبریز: لودرها دیوار خانه باغ تاریخی بنکداریان در تبریز را تخریب کردند تا با حذف درختان ۲۰۰ ساله یک خیابان فرعی را از میان این خانه باغ تاریخی عبور دهند. خانه تاریخی بنکداریان واقع در منطقه ۴ شهر تبریز اگرچه دارای ارزش معماری است اما هنوز توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت ملی نرسیده […]