بالگرد ام آی ۲۸
فیلم حمله بالگرد پیشرفته روسی به تجهیزات داعش ۱۸ مهر ۱۳۹۴

فیلم حمله بالگرد پیشرفته روسی به تجهیزات داعش

در این فیلم شاهد حمله بالگرد Mi 28 روسیه به تجهیزات داعش می باشید.