بانوی مبتکر
رونمایی از ویلچرهای «کمپین سربطری‌های پلاستیکی» تبریز ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

رونمایی از ویلچرهای «کمپین سربطری‌های پلاستیکی» تبریز

بانوی مبتکر کمپین سربطری های پلاستیکی از برگزاری دومین جشن رونمایی از ویلچرهای خریداری شده در این کمپین خبر داد.