بانک ملی و کسر 5000 تومانی
بانک ملی و کسر ۵۰۰۰ تومانی ۰۸ خرداد ۱۳۹۴

بانک ملی و کسر ۵۰۰۰ تومانی

بانک ملی در ساعت های اخیر از حساب مشتریان خود بدون اطلاع قبلی مبلغ ۵ هزار تومان کسر کرد. به گزارش عصرتبریز،‌ براساس پیامک های ارسال شده برای مشتریان بانک ملی بعد از کسر ۵ هزار تومان،‌ دلیل “آبونمان  ساپتا” اعلام شده است. بانک ملی در توضیحاتی اعلام کرد این مبلغ را به عنوان هزینه […]