بحران بی‌آبی
به آب مجازی رو بیاوریم؛ راه‌حل گذر از بحران بی‌آبی در ایران ۰۹ مهر ۱۳۹۴

به آب مجازی رو بیاوریم؛ راه‌حل گذر از بحران بی‌آبی در ایران

عصر تبریز: اصطلاح آب مجازی اولین‌بار در دهه ٩٠ میلادی توسط تونی آلن مطرح شد که تعریف آن: مقدار آبی است که یک کالا یا یک فراورده کشاورزی در فرایند تولید، مصرف می‌کند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا […]