برچسب: بخش کاغذکنانRSS
آیا رضای ۵ ماهه قربانی بی مسئولیتی شده است؟
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا رضای ۵ ماهه قربانی بی مسئولیتی شده است؟

اگر به جای بچه یک چوپان، فرزند یکی از مسئولین شهر مریض می شد و تحت هر شرایطی در آن موقع شب، به بیمارستان مراجعه می کرد، پزشک شیفت باز هم برای معاینه نمی آمدند؟

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل