بدافزارهای جاسوسی و مخرب
ارسال بدافزارهای جاسوسی و مخرب تحت عنوان تبریک روز زن و مادر ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ارسال بدافزارهای جاسوسی و مخرب تحت عنوان تبریک روز زن و مادر

کاربران فضای مجازی برای دانلود کلیپها و تصاویر این روز مبارک مراقب باشند تا در دام بدافزارهای مخرب و جاسوسی مجرمان سایبری نیفتند.