بدل کریس رونالدو
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

بدل کریس رونالدو در مترو تهران!+( عکس)

عصر تبریز:عکسی در فضای مجازی دست به دست می چرخد و شخصی را بسیار شبیه به کریس رونالدو در متروی تهران نشان می‌دهد.