برخورد با مفاسد اقتصادی
برخوردهای اخیر با مفسدان مالی موجب امیدواری مردم نسبت به عملی شدن شعار مبارزه با فساد شده است ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برخوردهای اخیر با مفسدان مالی موجب امیدواری مردم نسبت به عملی شدن شعار مبارزه با فساد شده است

برخوردهای اخیر با مفسدان مالی موجب امیدواری مردم نسبت به عملی شدن شعار مبارزه با فساد شده است و دستگاه قضایی استان بدون اغماض در این زمینه عمل می‌کند.