برچسب: برداشت از بیت المالRSS
بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی
۲۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی

اقدام قاطعانه دولت و فرمان رهبری در برخورد با پرداخت حقوق های غیرمتعارف، استعفای فردی و جمعی برخی مدیران و مسوولان را به دنبال داشت؛ این در حالی است که تا پیش از این، استعفای مدیران حتی در صورت بروز تخلف یا بی کفایتی آنان چندان با عمل مسوولان همخوانی نداشت.

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل