بررسی وضعیت صنعت چوب در استان آذربایجان شرقی
بررسی وضعیت صنعت چوب در استان آذربایجان شرقی ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

بررسی وضعیت صنعت چوب در استان آذربایجان شرقی

  علیرغم وجود پتانسیل های زیادی که در زمینه صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی وجود دارد در سالهای گذشته به دلیل صادرات محصولات نامرغوب و عدم رعایت استانداردهای لازم دراین خصوص بسیاری از بازارهای مناسب از دسترس خارج شده و حتی در مواردی منجر به از بین رفتن اعتماد مصرف کنندگان مبلمان ایرانی در برخی […]