برف تبریز
بارش برف در تبریز+عکس ۰۷ بهمن ۱۳۹۴

بارش برف در تبریز+عکس

به دنبال بارش برف و کولاک شدید، مدارس برخی شهرستان های آذربایجان شرقی تعطیل شد.