برق‌گرفتگی جوان 17ساله‌
سلام دوباره جوان ۱۷ ساله ی اهری به زندگی پس از ۹۰ دقیقه تجربه مرگ ۱۲ تیر ۱۳۹۵

سلام دوباره جوان ۱۷ ساله ی اهری به زندگی پس از ۹۰ دقیقه تجربه مرگ

پس از تلاش یک و نیم ساعته تکنسین‌های اورژانس و پرسنل بیمارستان، جوان ۱۷ ساله‌ای که به دنبال برق‌گرفتگی، دچار ایست قلبی ـ تنفسی شده بود، به زندگی بازگشت.