برنامه‌های آموزشی تبریز 2018
مشارکت کانون زبان ایران در برگزاری برنامه‌های آموزشی تبریز ۲۰۱۸ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

مشارکت کانون زبان ایران در برگزاری برنامه‌های آموزشی تبریز ۲۰۱۸

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در جمع مدیر و مسئولان مراکز آموزشی کانون زبان ایران از مشارکت کانون زبان ایران در اجرای طرح تبریز ۲۰۱۸ خبرداد