برنامه عیار
عیارگذاری بر اقتصاد استان در برنامه “عیار” ۰۹ آبان ۱۳۹۵

عیارگذاری بر اقتصاد استان در برنامه “عیار”

در هر قسمت از برنامه در بخش میهمان حضوری با دعوت از یک نماینده از بخش دولتی و یک نماینده از بخش خصوصی در حوزه ای خاص از اقتصاد به بررسی مسائل، مشکلات و  بایدها و نبایدهای آن حوزه  پرداخت می شود. عصر تبریز: چندی است که برنامه جدید و پربیننده “عیار” در شبکه استانی […]