برچسب: برنامه عیارRSS
عیارگذاری بر اقتصاد استان در برنامه “عیار”
۹ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عیارگذاری بر اقتصاد استان در برنامه “عیار”

در هر قسمت از برنامه در بخش میهمان حضوری با دعوت از یک نماینده از بخش دولتی و یک نماینده از بخش خصوصی در حوزه ای خاص از اقتصاد به بررسی مسائل، مشکلات و  بایدها و نبایدهای آن حوزه  پرداخت می شود. عصر تبریز: چندی است که برنامه جدید و پربیننده “عیار” در شبکه استانی […]

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل