برپایی جشن مختلط
۱۱ خرداد ۱۳۹۵

دستگیری ۶۲ زن و مرد مست در پارتی شبانه بندرعباس

یکشنبه شب طی عملیاتی توسط پلیس بندرعباس ۶۲ زن و مرد در یک پارتی شبانه دستگیر شدند.