بزرگترین مصرف‌کننده گاز در جهان
ایران؛ بزرگترین مصرف‌کننده گاز در جهان ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

ایران؛ بزرگترین مصرف‌کننده گاز در جهان

ایران بزرگترین مخازن گاز جهان را در اختیار دارد اما متاسفانه بزرگترین مصرف‌کننده گاز در جهان است.