بمب هیدروژنی کره شمالی
۲۴ دی ۱۳۹۴

تمجید مداح مشهور از بمب هیدروژنی کره شمالی!

یک مداح مشهور، موضعی متفاوت در قبال آزمایش بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی اتخاذ کرد.