بنزين ارزان در باک خودروهاي پرمصرف
بررسی وضعیت قیمت و شاخص های موثر بر مصرف بنزین در ایران و جهان ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

بررسی وضعیت قیمت و شاخص های موثر بر مصرف بنزین در ایران و جهان

شرح نقشه نقشه جهان رسم شده در بالا، مقایسه ای میان قیمت هر لیتر بنزین در ایران و سایر کشورهای جهان است. برای اینکه بتوانیم مقایسه مناسبی انجام دهیم، قیمت هر لیتر بنزین را با نرخ ارز بازاری(۳۳۰۰ تومان) به واحد پول ایران تبدیل کرده ایم. همانطور به وضوح روشن است، قیمت هر لیتر بنزین […]