برچسب: بودجه ۹۷RSS
سبقت از راست نمایندگان از مردم!
۲۸ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سبقت از راست نمایندگان از مردم!

خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس، ملت و نخبگان سیاسی را در شوک فرو برد؛ مجلس بار دیگر در مقابل آزمون سختی قرار گرفته است.

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل