یکشنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۸
بیماری سگ بایگانی | عصرتبریز
حیوانات خانگی چه بیماری هایی را منتقل می کنند؟ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴

حیوانات خانگی چه بیماری هایی را منتقل می کنند؟

عصر تبریز: حیوانات خانگی چه بیماری هایی را منتقل می کنندبیماری پرندگان، بیماری طوطی نام دارد ولی الزاما به این معنا نیست که فقط طوطی این بیماری را ایجاد کند. فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی در کشور ما رو به گسترش است. این در حالی است که اگر در کشورهای غربی چنین فرهنگی جاافتاده و […]