تشییع پیکر شهید مدافع حرم در تبریز
چیزی یافت نشد !