تماس امام جمعه تبریز با عکاس تبریزی
چیزی یافت نشد !