خبرنگار برگزیده آذربایجان شرقی
نمک بر زخم شرفخانه تلنگری بود برای مسوولین/ دریاچه ارومیه آخرین نفس های خود را می کشد ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
افتخاری دیگر از خبرنگار استان؛

نمک بر زخم شرفخانه تلنگری بود برای مسوولین/ دریاچه ارومیه آخرین نفس های خود را می کشد

محمد رنگساز گفت: دیالوگ کلیدی گزارش خطاب به مسئولین بود که گفتم «وقت سخنرانی های پشت تریبون نیست، به میدان بیایید و عمل کنید» اکنون هم به این مسئله به شدت اعتقاد دارم که اگر شعار ها و سخنرانی ها را کنار بگذاریم و عمل کنیم شاید بشود کاری کرد.

خبرنگاران برتر زن صدا و سیمای مراکز استان ها معرفی شدند/ صفورا موسویلر خبرنگار برگزیده آذربایجان شرقی شد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرنگاران برتر زن صدا و سیمای مراکز استان ها معرفی شدند/ صفورا موسویلر خبرنگار برگزیده آذربایجان شرقی شد

پس از بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی کمی و کیفی تولیدات خبری سال ۹۴، ۲۱ خبرنگار زن از مراکز صداوسیمای استان ها بعنوان خبرنگاران زن برگزیده معرفی شدند.