دزدی نوزاد
تحویل نوزاد دزدیده شده یک روزه به خانواده‌اش در تبریز ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

تحویل نوزاد دزدیده شده یک روزه به خانواده‌اش در تبریز

این نوزاد یک روزه دیروز از بیمارستان الزهرای تبریز دزدیده شده و به فاصله یک ساعت به بیمارستان کودکان این شهر برده شده بود.