پنج شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۷
دستگیری فرد توهین کننده به مفاخر آذربایجان بایگانی | عصرتبریز
دستگیری فرد توهین کننده به مفاخر آذربایجان در تبریز ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

دستگیری فرد توهین کننده به مفاخر آذربایجان در تبریز

فردی که در فضای مجازی اقدام به توهین به مفاخر آذربایجان کرده بود شناسایی و دستگیر شد.