رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند
بازداشت ۳ شکارچی متخلف در شهرستان هوراند ۱۶ آذر ۱۳۹۷
رئیس اداره حفاظت محیط زیست هوراند به عصر خبر داد؛

بازداشت ۳ شکارچی متخلف در شهرستان هوراند

هوراند - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند از دستگیری ۳ شکارچی متخلف خبر داد.

دو مجرم حیوان آزار به انجام ۵۰۰ ساعت خدمت رایگان به محیط زیست محکوم شدند ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند:

دو مجرم حیوان آزار به انجام ۵۰۰ ساعت خدمت رایگان به محیط زیست محکوم شدند

دو مجرم حیوان آزار در شهرستان هوراند که یک قلاده روباه را شکنجه و کشته بودند، به انجام ۵۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان به محیط زیست و مطالعه وپخش کتاب محیط زیستی محکوم شدند.