یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸
ریفربیشد بایگانی | عصرتبریز
بازگشت گوشی های « رفرش» به بازار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

بازگشت گوشی های « رفرش» به بازار

واژه‌ای که خبر از نوعی تقلب و تخلف در بازار می‌دهد و در قالب آن گوشی‌های کارکرده را به جای نو می‌فروشند. refurbished (ریفربیشد) یا نوسازی واژه‌ای‌ است که با لحنی غلط در بازار با عنوان گوشی‌های «رفرش» جا افتاده است.