رییس انجمن صنایع نیرو محرکه
۱۹ دی ۱۳۹۴

راه اندازی خط تولید خودرو با برند اروپایی در تبریز/ تعطیلی برخی کارخانه های قطعه سازی

با راه اندازی خط تولید این خودرو خواهیم توانست سالانه بیش از یک هزار دستگاه خودرو تولید کنیم.