پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
رییس جمهوری بایگانی | عصرتبریز
آنچه که در گفتگوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم گذشت ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

آنچه که در گفتگوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم گذشت

امروز دنیا درک کرده است که ملت ایران ملتی اهل منطق و مدارا است و تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست و نقش مهمی در تقویت ثبات و امنیت منطقه ایفا می کند.