پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
رییس جمهور سابق بایگانی | عصرتبریز
احمدی نژاد؛ رییس جمهور سابق یا نامزد انتخابات؟ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

احمدی نژاد؛ رییس جمهور سابق یا نامزد انتخابات؟

آفتابی شدن دوباره محمود احمدی‌نژاد در فضای سیاسی ایران باعث شده است تا تحلیل‌ها به سمت پیش بینی آینده او برود. برای آینده سیاسی رئیس جمهور سابق ایران اما می‌شود سه گزینه محتمل را پیش بینی کرد.