رییس خانه روابط عمومی استان آذربایجان شرقی
فرصت تبریز ۲۰۱۸ نباید با انتقاد تلف شود ۱۷ دی ۱۳۹۶
رئیس خانه روابط عمومی آذربایجان‌شرقی:

فرصت تبریز ۲۰۱۸ نباید با انتقاد تلف شود

رئیس خانه روابط عمومی آذربایجان‌شرقی گفت: تبریز ۲۰۱۸ فرصتی است که می‌توان به نحو احسن از آن استفاده کرد و آنچنان که در شأن تبریز است آن را معرفی کرد.