برچسب: رییس خانه روابط عمومی استان آذربایجان شرقیRSS
رئیس خانه روابط عمومی آذربایجان‌شرقی: فرصت تبریز ۲۰۱۸ نباید با انتقاد تلف شود
۱۷ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رئیس خانه روابط عمومی آذربایجان‌شرقی: فرصت تبریز ۲۰۱۸ نباید با انتقاد تلف شود

رئیس خانه روابط عمومی آذربایجان‌شرقی با تاکید به اینکه امید داریم با آغاز تبریز ۲۰۱۸ که فرصتی بزرگ است و نباید با انتقاد تلف شود،بتوان به اهداف خوبی رسید، گفت: تبریز ۲۰۱۸ فرصتی است که می‌توان به نحو احسن از آن استفاده کرد و آنچنان که در شأن تبریز است آن را معرفی کرد.

آذربایجان شرقی
ایران
بین الملل