پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
رییس هیأت مدیره باشگاه ماشین‌سازى شهردارى تبریز بایگانی | عصرتبریز
رییس هیأت مدیره باشگاه ماشین‌سازى تبریز: تصمیم‌گیرى در خصوص کادر فنى ماشین‌سازى به جلسه آتى موکول شد ۰۹ آبان ۱۳۹۵

رییس هیأت مدیره باشگاه ماشین‌سازى تبریز: تصمیم‌گیرى در خصوص کادر فنى ماشین‌سازى به جلسه آتى موکول شد

اعضاى هیأت مدیره ضمن بررسى شرایط و وضعیت موجود تیم و استماع نقطه نظرات اعضاء‌، مقرر کردند تصمیم‌گیرى نهایی در خصوص کادر فنى به جلسه آتى هیأت مدیره موکول شود. عصر تبریز: رییس هیأت مدیره باشگاه ماشین‌سازى شهردارى تبریز از موکول شدن تصمیم‌گیرى نهایی در خصوص رسول خطیبى به جلسه آینده خبر داد. به گزارش روابط […]