رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس
رییس هیات مدیره شرکت خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس ابقاء شد ۰۸ آذر ۱۳۹۴

رییس هیات مدیره شرکت خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس ابقاء شد

عصر تبریز: رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس ابقا شد. به گزارش ایسنا، با تصمیم هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس، بهروز وطن پرست، که پیش از این نیز ریاست این شرکت را بر عهده داشت با کسب اکثریت آراء مجددا به مدت دو […]