پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
زباله ها بایگانی | عصرتبریز
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

کثیف ترین زن جهان در آمریکا!(+عکس)

این زن کثیف امریکایی در میان زباله ها و آشغالهایی که تمام خانه اش را پر کرده است زندگی میکند!