پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
زبان مادری بایگانی | عصرتبریز
تنوع قومی و زبانی واقعیتی‌ غیرقابل انکار در ایران است/ شاخص بایستی تقوا باشد، نه زبان و قومیت ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مسعود پزشکیان:

تنوع قومی و زبانی واقعیتی‌ غیرقابل انکار در ایران است/ شاخص بایستی تقوا باشد، نه زبان و قومیت

نائب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: تنوع قومی و زبانی واقعیتی‌ غیرقابل انکار در ایران است و حق یادگیری زبان هر قومیت به معنای انکار زبان رسمی کشور نیست.

قانون تنها برای فقرا نیست بلکه دانه درشت ها نیز به رعایت قانون باید تمکین کنند/ اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی ضروری است ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

قانون تنها برای فقرا نیست بلکه دانه درشت ها نیز به رعایت قانون باید تمکین کنند/ اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی ضروری است

ما نمی توانیم با زبان ترکی بنویسیم و یا در مدارس سخن بگوییم که برخی ها ایراد می گرفته و یا زبان مادری ما را به تمسخر می گیرند، این در حالی است بیش از زبان ترکی در مدرسه ها از زبان انگلیسی تدریس می شود چرا این گونه باشد.

به بهانه دوم اسفند؛ روز جهانی زبان مادری ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

به بهانه دوم اسفند؛ روز جهانی زبان مادری

بان مادری به عنوان ابزار ارتباطی نقشی بسیار مهم در تکوین شخصیت افراد دارد و روز جهانی زبان مادری، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی و محافظت از بینش سنتی مردم بوده و جلوگیری از نزاعهای غیر منطقی بر سر کالاها و خدمات فرهنگی، از اهداف آن به شمار می روند.