زخمی شدن ابوبکر البغدادی
زخمی شدن ابوبکر البغدادی در مرز عراق و سوریه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

زخمی شدن ابوبکر البغدادی در مرز عراق و سوریه

رسانه های عربی از زخمی شدن البغدادی، سرکرده داعش خبر دادند.