زلزله زدگان کرمانشاه
اجرای خیرخواهانه گروه هنری “رستاک” برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در تبریز ۲۹ آبان ۱۳۹۶

اجرای خیرخواهانه گروه هنری “رستاک” برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در تبریز

گروه هنری رستاک هفته آینده در تبریز اجرا دارد که بخشی از درآمدهای آن را به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اختصاص می‌دهد.