یکشنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۸
زلزله های شدید در ایران بایگانی | عصرتبریز
آغاز دوره وقوع زلزله های قدرتمند در ایران/ کدام صفحات زمین باعث زلزله در ایران می شوند/ زلزله سرپل بزرگترین زلزله ثبت شده گسل زاگرس ۲۱ دی ۱۳۹۶

آغاز دوره وقوع زلزله های قدرتمند در ایران/ کدام صفحات زمین باعث زلزله در ایران می شوند/ زلزله سرپل بزرگترین زلزله ثبت شده گسل زاگرس

به گفته هدایی حرکت صفحه عربی در سال ۲۰۱۲ آغاز و تا سال بعد ادامه داشته است و فشار آن زمان به پوسته ایران منتقل شده است.