زلزله ۳ریشتری تبریز
تبریز لرزید/کانون زلزله باسمنج ۰۸ بهمن ۱۳۹۴

تبریز لرزید/کانون زلزله باسمنج

زلزله خفیفی دقایقی پیش تبریز را لرزاند.