زلزله ۳.۱ ریشتری ورزقان
زلزله ۳.۱ ریشتری ورزقان را لرزاند ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

زلزله ۳.۱ ریشتری ورزقان را لرزاند

این زمین لرزه ساعت ۱۰ و ۵۵ دقیقه و۳ ثانیه و در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.